Có 1 kết quả:

Bō sāi dōng

1/1

Bō sāi dōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Poseidon, God of the sea in Greek mythology