Có 1 kết quả:

Bō xī mǐ yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bohemia, historical country of central Europe