Có 2 kết quả:

Bō sī ní yàbō sī ní yà

1/2

Từ điển Trung-Anh

Bosnia

Từ điển phổ thông

nước Bosnia