Có 1 kết quả:

Bō sī pǔ lǔ sī Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Bosphorus (strait)