Có 1 kết quả:

bō pǔ yì shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

pop art (loanword)