Có 1 kết quả:

bō duàn

1/1

bō duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wave band