Có 1 kết quả:

Bō luò niè sī

1/1

Bō luò niè sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Polonius (name)
(2) Shakespearean character, father of Ophelia, accidentally killed by Hamlet