Có 1 kết quả:

bō tāo lín lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 波濤粼粼|波涛粼粼[bo1 tao1 lin2 lin2]