Có 1 kết quả:

bō lán lǎo chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) splendid and powerful (of story)
(2) majestic
(3) awesome