Có 1 kết quả:

Bō tè lán shì ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Portland (city)