Có 1 kết quả:

Bō tè lán shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Portland (city)