Có 1 kết quả:

bō zhuàng rè ㄅㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) undulant fever
(2) brucellosis