Có 1 kết quả:

bō zhuàng rè

1/1

bō zhuàng rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) undulant fever
(2) brucellosis