Có 1 kết quả:

bō lì èr xiàng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

wave-particle duality in quantum mechanics