Có 1 kết quả:

Bō měi lā ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pomerania, a historical region on the south shore of the Baltic Sea