Có 1 kết quả:

Bō cí tǎn huì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Potsdam conference, July-August 1945, between Truman, Stalin and British prime ministers Churchill and Attlee