Có 1 kết quả:

bō pǔ

1/1

bō pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spectrum