Có 1 kết quả:

bō gǔ

1/1

bō gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trough