Có 1 kết quả:

Bō yáng xiàn

1/1

Bō yáng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Boyang county, former name of Poyang county 鄱陽縣|鄱阳县[Po2 yang2 xian4] in Shangrao 上饒|上饶[Shang4 rao2], Jiangxi