Có 1 kết quả:

Bō lōng nà

1/1

Bō lōng nà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bologna, city in Northern Italy