Có 1 kết quả:

nì zi

1/1

nì zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

putty (used by plumbers and glaziers)