Có 1 kết quả:

ní bā

1/1

ní bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mud