Có 1 kết quả:

ní huī

1/1

ní huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lime plaster (construction)