Có 1 kết quả:

ní pú sà

1/1

ní pú sà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clay Bodhisattva