Có 1 kết quả:

lèi guāng

1/1

lèi guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

glistening teardrops