Có 1 kết quả:

lèi yǎn pó suō

1/1

Từ điển Trung-Anh

tearful (idiom)