Có 1 kết quả:

Tài níng

1/1

Tài níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taining county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian