Có 1 kết quả:

Tài níng xiàn ㄊㄞˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taining county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian