Có 1 kết quả:

Tài shān qū

1/1

Tài shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taishan district of Tai'an city 泰安市[Tai4 an1 shi4], Shandong