Có 1 kết quả:

Tài shān xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taishan township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan