Có 1 kết quả:

tài rán

1/1

tài rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calm
(2) self-composed