Có 1 kết quả:

Tài zhū

1/1

Tài zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Thai baht