Có 1 kết quả:

Tài yǎ zú ㄊㄞˋ ㄧㄚˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Atayal or Tayal, one of the indigenous ethnic groups of Taiwan