Có 1 kết quả:

bèng bǐng

1/1

bèng bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pump handle