Có 1 kết quả:

bèng pǔ

1/1

bèng pǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pump (loanword)