Có 1 kết quả:

Lú xiàn

1/1

Lú xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lu county in Luzhou 瀘州|泸州[Lu2 zhou1], Sichuan