Có 1 kết quả:

xiè dù zi

1/1

xiè dù zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 瀉肚|泻肚[xie4 du4]