Có 1 kết quả:

pō wù

1/1

pō wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

evil creature (curse word)