Có 1 kết quả:

Zé zhōu xiàn

1/1

Zé zhōu xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zezhou county in Jincheng 晉城|晋城[Jin4 cheng2], Shanxi