Có 1 kết quả:

Jīng xiàn

1/1

Jīng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jing county in Xuancheng 宣城[Xuan1 cheng2], Anhui