Có 1 kết quả:

Jīng yuán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jingyuan county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia