Có 1 kết quả:

yáng qiào

1/1

yáng qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oceanic crust (geology)