Có 1 kết quả:

Yáng shān Shēn shuǐ gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yangshan Deep-Water Port (near Shanghai)