Có 1 kết quả:

Yáng shān Gǎng

1/1

Yáng shān Gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 洋山深水港[Yang2 shan1 Shen1 shui3 gang3]