Có 1 kết quả:

yáng huái shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

black locust tree (Robinia pseudoacacia)