Có 1 kết quả:

Yáng pǔ jīng jì kāi fā qū ㄧㄤˊ ㄆㄨˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yangpu Economic Development Zone, Hainan