Có 1 kết quả:

yáng piāo zú

1/1

yáng piāo zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. ocean drifting people
(2) job-hopping foreigner