Có 1 kết quả:

yáng huī

1/1

yáng huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cement