Có 1 kết quả:

yáng jiǎn

1/1

yáng jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soap