Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 9
Bộ: shǔi 水 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノ丨フ一一一
Thương Hiệt: EHBU (水竹月山)
Unicode: U+6D0E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: kịp, kỵ
Âm Nôm: kíp
Âm Nhật (onyomi): キ (ki)
Âm Nhật (kunyomi): そそ.ぐ (soso.gu)
Âm Quảng Đông: gei3, gei6

Tự hình 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kịp thời

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Thêm nước vào nồi.
2. (Động) Tẩm nhuận.
3. (Động) Đến, đáo.
4. (Danh) Nước thịt, thang chấp.
5. (Liên) Và, với. § Thông “kị” 暨.

Từ điển Thiều Chửu

① Kịp đến.
② Nước thịt.
③ Nhuần nhã.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Kịp đến, đến khi, cho đến: 洎周衰秦興,采詩官廢 Đến khi nhà Chu suy nhà Tần dấy lên, chức quan thái thi bị bãi bỏ (Bạch Cư Dị: Dữ Nguyên Cửu thư);
② Nước thịt;
③ Nhuần nhã;
④ Ngâm, nhúng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bình lớn để tưới nước — Tưới ướt. Thấm nhuần — Nước thịt.

Từ điển Trung-Anh

(1) to reach
(2) when